Dr n. med. Andrzej Bednarek - 1952 - 2015
Urodził się 22.03.1952 r. w Lublinie. Po ukończeniu Liceum im. Hetmana Jana Zamojskiego w roku 1971 podjął studia na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie. Dyplom lekarza otrzymał w roku 1977 i  rozpoczął studia doktoranckie oraz pracę w Klinice Ortopedii. I° specjalizacji z ortopedii i traumatologii uzyskał w roku 1980, II° w roku 1984. Doktoryzował się w roku 1987 po przygotowaniu pracy pt. „Badania nad mechanizmami odruchowego i leczniczego odciążania niesprawnej kończyny dolnej”. Obok pracy w Klinice Ortopedii w latach 1980-1990był lekarzem Poradni Leczenia Skolioz i Wad Postawy. Przez 8 lat (1984-1992) był sekretarzem Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr. Zainteresowania naukowe i kliniczne skupiał na patologii stawu biodrowego, zwłaszcza diagnostyce i leczeniu martwic głowy kości udowej oraz problemach związanych z obluzowaniem protez i protezoplastykami rewizyjnymi stawów biodrowych. Brał udział w wielu Zjazdach i Konferencjach naukowych w kraju i za granicą, m.in. SICOT w Sydney i San Diego, EFORT w Barcelonie i Brukseli, ARCO w Brukseli, Fukucka i Tuluzie. Był członkiem AAOS i ARCO (Association Research Circulation Ossens). Od roku 2002 był ordynatorem Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Kierował specjalizacją z ortopedii i traumatologii 13 lekarzy.
Zmarł 13.07.2015 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17.07.2015 r. o godz. 12.00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

Rejestracja

Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta w portalu

UTWÓRZ NOWE KONTO


Jeżeli posiadasz konto zaloguj się poniżej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w stopce na naszej stronie internetowej lub klikając ten link: Więcej informacji.