Czytelnicy JAAOS Poland Edition,

Witając w kolejnym roku edycji naszego periodyku zapraszam do lektury najnowszych doniesień z zakresu ortopedii.

Artykuł otwierający dotyczy guzów tkanek miękkich. Spotykamy się z nimi dość często. Wystarczy pomyśleć o torbielach galaretowatych czy w obrębie dołu podkolanowego. Można czasami odnieść wrażenie, że w naszych realiach najpierw łapiemy za igłę, lub – co gorsza – nóż, niż wystawiamy skierowanie na badania obrazowe. Autorzy, Joel L. Mayerson I wsp., przypominają zatem, że podstawą do interwencji chirurgicznej jest właściwa diagnostyka, I że rozpoznanie powinno być postawione przed decyzją o zabiegu. Przypominają również o rodzajach resekcji zmiany oraz zasadach czystości onkologicznej. Zwracają uwagę na fakt, że w chwili obecnej podstawowym narzędziem diagnostycznym jest MRI.

Technika idzie, a raczej pędzi do przodu, również w ortopedii – stąd ogromny postęp w obrazowaniu śródoperacyjnym. Klasyczna fluoroskopia odchodzi do lamusa, obecnie trwa błyskotliwa inwazja technik 3D, śródoperacyjnego MRI I nawigacji komputerowej. Znajdują one zastosowanie głównie w chirurgii kręgosłupa (pozycjonowanie śrub transpedikularnych) – I na podstawie tego typu zabiegów autorzy, Sheeraz Qureshi I wsp., przeprowadzili analizę skuteczności I przydatności tego typu metod. Stosunkowo krótki okres od wprowadzenia najnowszych systemów wspomagających operatora uniemożliwia wyciągnięcie jednoznacznych wniosków, aczkolwiek wstępne wyniki są zachęcające. Zwłaszcza te dotyczące nawigacji śródoperacyjnej opartej na CT, ponieważ ograniczają ekspozycję zarówno chorego, jak I operatora, na szkodliwe, bądź co bądź, promienienie X.

A teraz coś z gatunku zagadnień najprostszych, wydaje się, najbardziej oczywistych – sposoby zamkniętej repozycji zwichnięcia stawu ramiennego. Każdy z nas wykonał dziesiątki czy nawet setki tego typu manewrów, każdy ma swoje doświadczenia I sposoby – dlaczego nie porównać tego z doświadczeniami zza oceanu? Swoją drogą ciekawe, czy Czytelnicy zdawali sobie sprawę, ile sposobów odprowadzenia zwichnięcia stawu ramiennego jest w użyciu... Thomas Youm I wsp. w rzetelny sposób porównują różne metody pod względem skuteczności, łatwości zastosowania, jak najmniejszej bolesności dla chorego oraz ewentualnych powikłań. Interesujące.

Ultrasonografia w ortopedii dziecięcej to nie tylko dysplazja stawów biodrowych. W związku z coraz większym zaawansowaniem technicz- nym tej metody diagnostycznej, coraz lepszą jakością obrazu, wzrasta też spektrum zastosowań. USG pozwala na obrazowanie dynamiczne, co czyni tę metodę unikalną; jest nieszkodliwe dla chorego i w doświadczonych rękach stanowi naprawdę wartościowe narzędzie. Uwidacznia patologie kręgosłupa (łuków kręgów czy wyrostków kolczystych), patologie stawów – czy jako metoda przesiewowa w DDH, czy w przypadku młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej, czy schorzeń stawu ramiennego, procesów zapalnych, nawet w stopie końsko szpotawej, o obrazowaniu ścięgien czy iniekcjach pod kontrolą USG nie wspominając. Kelly L. Vanderhave i wsp. opisują wszechstronność tej metody, zwłaszcza w przypadku pacjentów pediatrycznych.

Złamania podudzia należą do częstszych obrażeń u dzieci. Martin J. Herman i wsp., autorzy artykułu „instruktażowego” obejmującego to zagadnienie przedstawili stosowane klasyfikacje poszczególnych typów złamań, dużo uwagi poświęcając uszkodzeniom wyniosłości między- kłykciowej, które występują zdecydowanie częściej u dzieci, niż u dorosłych. Przeanalizowali sposoby leczenia zachowawczego oraz operacyj- nego, z analizą powikłań włącznie. Lektura niezbędna w codziennej praktyce każdego traumatologa.

Kolejny artykuł z zakresu ortopedii pediatrycznej porusza jeden z najczęstszych problemów, z jakimi zgłaszają się rodzice z dziećmi. I wszystko jasne – „płaskostopie”... M. Bouchard I V. S. Mosca podjęli próbę analizy tego zagadnienia. Omówili zarówno stopę płaską, płasko- -koślawą korektywną, jak I sztywną, stopy piętowe czy koalicje stępu oraz tym podobne dziecięce wady stóp. W podsumowaniu ujęli zalecenia co do postępowania terapeutycznego, ściśle ograniczając wskazania do interwencji operacyjnej. Duży nacisk położono również na odpowied- nią edukację rodziców.

Zimowy numer JAAOS Poland Edition kończymy tematem lżejszym, związanym z rozwijającą się modą na „zdrowy” tryb życia I aktywność fizyczną. Tytuł brzmi „Efekty ćwiczeń fizycznych na proces starzenia się organizmu”. Brayan G. Vopat i wsp. podeszli do zagadnienia niezwykle poważnie I wielotorowo, analizując nie tylko wpływ ćwiczeń na wydolność organizmu, rozwój zmian zwyrodnieniowych, jakość tkanki kostnej i mięśniowej, lecz także na dostosowanie rodzaju treningu do wieku I stanu ogólnego. Niezwykle zajmująca lektura, nie tylko ułatwiająca pracę z pacjentami, ale i dająca do myślenia na temat własnego trybu życia – w końcu czyż lekarz nie powinien być swojego rodzaju przykładem dla innych?

Prof. Jacek Kruczyński
Redaktor

Naczelny Wydania Polskiego JAAOS

Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons Poland Edition vol 8 nr 1 2015

Rejestracja

Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta w portalu

UTWÓRZ NOWE KONTO


Jeżeli posiadasz konto zaloguj się poniżej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w stopce na naszej stronie internetowej lub klikając ten link: Więcej informacji.